Bild på Birgitta Augustine
Birgitta Augustine
Adress:
Karlevi
Född i Kyrkhult, Blekinge, 1950 Flyttade till Öland 1977 Målar "förenklade landskap i olja. Mina målningar tillkommer genom teckningar och skisser. Därav de förenklade målningarna. Känslig inför landskapet, står jag alltid frågande.