Bild på Carl-Olof Damm
Carl-Olof Damm
Adress:
Trädgårdsgatan 2
Borgholm
Född 1949 i Västervik Arbetar i lera sedan 1973, i Borgholm sedan 1985, där jag delar en verkstad med Annika Liepa. Vi kallar oss Handkraft. Jag gör skulpturer i stengods, människor, djur och andra varelser från verklighet eller fantasi inför livets mysterium. Offentliga utsmyckningar i bland annat Borgholms bibliotek och journalisthögskolan i Kalmar, men också små miniatyrer. Vaser och objekt med bilder, en historia ur verklighet eller fantasi, landskap, skepp, människor, himmel och hav.