Bild på Johan Persson
Johan Persson
Adress:
Övra Wannborga By 3
Köpingsvik
Johan Persson född 1950, har under ett antal år drivit ett galleri i Gamla Stan i stockholm, där han visat sin egen konst, men bor och arbetar numera på Öland. Målar framförallt landskaps- och stadsmotiv och fåglar men även porträtt allt företrädelsevis i akvarell. Har illurtrerat ett antal böcker, målat historiska väggmålningar på muséer, designat frimärken, målat officiella porträtt och haft ett flertal seperatutställningar.