Bild på Susanne Nyholm
Susanne Nyholm
Adress:
Södra Esplanaden 2
Borgholm
Blandteknik och collage. Mina verk handlar om människor. Att komma nära inpå utan att berätta allt under ytan. Mina titlar ger en ledtråd men inget svar. Ibland använder jag ord som skissmaterial, de kommer till på samma sätt som målningarna, i skikt och lager.